I-Kullet

Den 31.03.2021 ble I-Kullet vårt født, 1 tispe og 3 hannhunder. Foreldre er Kongshellas Embla og Karonidama Ibs Alex.  

Orange hannhund - 390 gr

Blå hannhund - 393 gr

Rosa tispe - 420 gr

Rød hannhund - 405 gr